שמירה על כבודו ובטחונו של המטופל הסיעודי

העסקת עובד זר לסיעוד, בטיפול בבן משפחה סיעודי עשויה להיות מאתגרת, נוכח הידיעה כי בן המשפחה הסיעודי, חסר הישע, השוהה בביתו, עלול לסבול מהתנהגות פוגענית מצד המטפל, התנהגות שתוצאותיה והשלכותיה עלולות להזיק לו במישור הפיזי, הנפשי, הבריאותי, הכלכלי והחברתי.

חשוב לזכור, אתם לא לבד בהתמודדות עם המצב!

  • אם אתם מאויימים או חושבים שהמטופל חשוף לאלימות ע"י המטפל.
  • אם אתם מרגישים שינוי בהתנהגות המטופל: נתק עם בני המשפחה, חוסר תפקוד, הפסקת אכילה, שימוש מוגבר באלכוהול, בסמים, בכדורי הרגעה.
  • אם המטופל בתקופה האחרונה מתלונן על כאבים פסיכוסומאטיים (לחץ בחזה, לחץ דם גבוה, כאבי גוף לא ממוקדים).
  • אם המטופל מבטא תחושת ייאוש, וביטויים של חרדה ופחד.

דוגמאות אלה הן חלק ממנעד רחב של תגובות אותן ניתן לראות אצל מטופל המרגיש מאויים,
והן צריכות להדליק נורות אזהרה לגבי הטיפול בסיעודי.

גם אם עולים ספקות ותהיות ואינכם בטוחים כי מה שעינכם רואות הינו בעיה אצל המטופל הסיעודי, מומלץ לפנות ולהתייעץ. לטובת השקט הנפשי והשמירה על ביטחון המטופל דווחו.

זכרו!
 
"כשיש ספק אין ספק"!!!

דווחו, שתפו ובדקו האם המטופל שלכם מרגיש מאוים בביתו.

התקינו מצלמות בבית המטופל, גלו מעורבות בכל מרכיבי הצרכים הטיפוליים בבן משפחתכם ובקרו בביתו בשעות משתנות, מבלי לידע מראש על הגעתכם.

המדינה חוקקה חוקים שמטרתם להגן על הזקן מפני התנהגויות פוגעניות של בני משפחה ו/או מטפל אישי ישראלי או זר. "חוק העונשין פגיעה בחסר ישע 1989", "חוק למניעת אלימות במשפחה" ו"חוק כבוד האדם וחירותו". חוקים אלה קובעים חובת דיווח של כל אדם אשר מזהה חשד לפגיעה בחסר ישע.

חובת הדיווח היא למשטרה או לפקידת סעד בלשכת הרווחה.

למי מתקשרים במקרה של חשד לכאורה ?

100 – מוקד משטרה.
118 – מוקד מידע וסיוע משרד העבודה והרווחה.
106 – לשכות רווחה ברשויות המקומיות.
8840*– מוקד אזרחים ותיקים (המשרד לשוויון חברתי).
9696*– שירותי יעוץ לאזרח הוותיק ולמשפחתו ביטוח לאומי.

כך תפעלו בעת הפרת אחד מהאיסורים הבאים ע"י המטפל:

כאשר עולה חשד כי העובד הפר אחד או יותר מהאיסורים הבאים, נהגו באורך רוח ושיקול דעת.
תעדו את ההפרות ותפעלו בהקדם להגשת תלונה במשטרה.

התנהגות שאינה מותרת:

  1. אסור לעזוב מטופל סיעודי בגפו.
  2. אסור לעזוב מטופל סיעודי ללא הודעה מראש.
  3. אסור להשתמש באלימות מילולית או פיזית כלפי המטופל.
  4. אסור לארח חברים בבית המטופל ללא קבלת אישור.
  5. אסור לצלם ולפרסם תמונות של מטופלים סיעודיים.
  6. אסור לשתות אלכוהול ו/או לצרוך סמים ו/או להיות תחת השפעתם במהלך העבודה בבית הסיעודי.

בעת הפרת הוראות – 1, 3, 4, 5, ו-6 חייגו 100 והזעיקו את המשטרה מייד, בנוסף יש להגיש תלונה במשטרה.

בעת הפרת הוראה 2 יש להגיש תלונה במנהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה. Siud@piba.gov.il

על פי נוהל לשכות פרטיות, על הפרת כל אחת מההוראות לעיל, חלה חובה על הלשכה הפרטית (תאגיד) להגיש דו"ח סוציאלי, בחתימתכם, למנהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.
כמו כן, חלה על הלשכה חובה לפעול על פי נוהל טיפול באלימות כלפי קשיש חסר ישע.