ברוכים הבאים

"מורה נבוכים"

לזכויות וחובות

בהעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד

מעודכן אפריל 2024

המלצות מטה מאבק הסיעודיים

למען בטחון ובטיחות המטופל, כמו גם השקט הנפשי שלכם, התקינו מצלמות במעגל סגור.

לפני שאתם יוצאים ל"מסע" להעסקת עובדים זרים לסיעוד למדו את זכויות המטופל ובני משפחתו.

ידע הוא כח

חוסך עוגמת נפש ובעיקר הרבה כסף

במטרה להנגיש את המידע, נבנה תוכן עניינים. לחיצה על כל אחד מהנושאים תוביל אתכם למידע הנחוץ. 

המידע לרבות הסכומים הכלולים בו, לקוחים מפרסומים רשמיים ומיועד לשמש מדריך כללי ל"מעסיק".
המדריך אינו מהווה ייעוץ משפטי. על כל "מעסיק" לקיים את הוראות החוק ונהלי רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הכלכלה ומשרד העבודה.

עדכונים תמצאו בדף הפייסבוק של "מטה מאבק הסיעודיים"

תמיכה ושיח עם חבריכם למסע, תמצאו בקבוצת הבית "הזדקנות בכבוד".