סדרת מפגשי למידה

שני מפגשי ובינר בנושא העסקת עובדים זרים בסיעוד. היתרי העסקת עובד זר, רישיונות עבודה (ויזה B1), לשכות פרטיות בענף הסיעוד, תנועת עובדים זרים (מעברים, החלפות וחופשה שנתית) הסכמים בילטרטאליים ופניות הציבור.

להמשך קריאה סדרת מפגשי למידה