סדרת מפגשי למידה

סדרת מפגשי למידה

העסקת עובדים זרים בסיעוד

20-06-2021 – שיעור 1

 • היתרי העסקת עובד זר בענף הסיעוד

 • רישיונות עבודה (ויזה B1)

חלק א: היתר העסקת עובד זר

מי זכאי להיתר העסקת עובד זר בענף הסיעוד? (דקה 16:45)

"משולש העסקה" — מטופל סיעודי, עובד זר, לשכה פרטית /תאגיד (דקה 19:35)

כיצד מגישים בקשה לקבלת היתר העסקת עובד זר בסיעוד? (דקה 22:30)

שאלות ותשובות בנושא היתר העסקת עובד (מדקה 33:30)

 • כיצד מעבירים היתר העסקה מבן זוג אחד לשני הנותר?
 • מה ההבדל בין לשכה פרטית לבין חברת סיעוד?
 • מה משך הזמן לטיפול בבקשה להיתר העסקת עובד זר בסיעוד?
 • לכמה זמן ניתן היתר העסקה?
 • האם אני מחוייב ללשכה הפרטית באם בקשתי דרכם היתר חדש ו/או הארכת היתר העסקה?
 • מאיזה רמת שירותים מיוחדים הסיעודי זכאי להיתר העסקת עובד זר בסיעוד?
 • מדוע כשמחדשים היתר מוקדם ממועד סיום תוקפו – בשל בקשת העובדת לצאת לחופשה, ההיתר החדש לא ממשיך מתאריך סיום ההיתר שעומד לפוג?
 • מה הקריטריונים לקבלת היתר לעובד שני?
 • מה עושים במקרה שבקשה להיתר נדחת?
 • איך מקבלים היתר העסקה משותף לשני בני זוג?
 • מה קורה להיתר העסקה כאשר המטופל מאושפז בבית חולים או מוסד סיעודי?
 • האם מקבלים התראה טרם תוקפו פג?

חלק ב: ויזת עבודה

רשיון שהייה ועבודה (ויזהB1) בענף הסיעוד. (מדקה 55:24)

מה הם תנאי הסף לבקשה לויזה הומניטרית? (מדקה 1:01:03)

היכן ניתן לברר מידע?
איך ניתן לפנות ו/או להתלונן בנוגע ללשכות פרטיות ועובדים זרים בענף הסיעוד?  (מדקה 1:10:45)
https://govforms.gov.il/mw/forms/contactsiud@piba.gov.il

 שאלות ותשובות בנושא היתר העסקה ורשיון עבודה לעובד הזר בסיעוד (מדקה 1:12:33)

 • כמה תלונות בעניין עובדים זרים מגיעות לרשות מידי שנה?
 • מה ניתן לעשות כאשר הוועדה ההומניטרית דחתה את הבקשה?
 • מתי היתר ההעסקה משוחרר מעובד שסיים העסקה?
 • האם יש צורך בעו"ד בכדי להגיש בקשה לוועדה הומניטרית?
 • מדוע נכים בעלי 188% נכות מעל לגיל פרישה, אינם זכאים להגיש בקשה לויזה הומניטרית בעבור עובד השוהה בארץ מעל 8 שנים?
 • בין כמה מעסיקים יכול לעבור עובד במהלך שהותו בארץ?

פרטי התקשרות לרשות האוכלוסין וההגירה

אתר אינטרנט: www.piba.gov.il 
מענה טלפוני: 3450* 
יחידת פניות ציבור של רשות האוכלוסין וההגירה: https://www.gov.il/he/departments/general/population_petition

 פניות ותלונות בנוגע ללשכות הפרטיות ולעובדים זרים בענף הסיעוד ניתן לשלוח באופן מקוון בקישור הבא:
https://govforms.gov.il/mw/forms/contactsiud@piba.gov.il

27-06-2021 – שיעור 2

 • לשכות פרטיות בענף הסיעוד

 • תנועת עובדים זרים (מעברים, החלפות, חופשה שנתית)

 • הסכמים בילטרטאליים פניות הציבור

פרטי התקשרות לרשות האוכלוסין וההגירה

אתר אינטרנט: www.piba.gov.il 
מענה טלפוני: 3450* 
יחידת פניות ציבור של רשות האוכלוסין וההגירה: https://www.gov.il/he/departments/general/population_petition

 פניות ותלונות בנוגע ללשכות הפרטיות ולעובדים זרים בענף הסיעוד ניתן לשלוח באופן מקוון בקישור הבא:
https://govforms.gov.il/mw/forms/contactsiud@piba.gov.il

כתיבת תגובה