חגים לאומיים

חגים לאומיים

עובד זכאי ל-9 ימי שבתון בשנה בחגים לפי דתו/ארץ מוצאו או חגי ישראל.

זכאות לימי חג בתשלום (דמי חג) חלה מתחילת ההעסקה.

בעת חתימת החוזה העסקה, על העובד לציין את שמות תשעת ימי החג שבחר מרשימת החגים.
כל שינוי ברשימת החגים שנבחרו בתחילת ההעסקה יעשה רק בהסכמה הדדית בין העובד למטופל

רשימת חגים לאומיים לעובדים זרים

Ukraine 2020 – אנגלית

Ukraine 2020 (1) – רוסית

Ukraine 2021 – אנגלית

Ukraine 2021 (1) – רוסית

Ukraine 2022 – אנגלית

Ukraine 2022 – רוסית

Nepal 2020 – אנגלית

Nepal 2021  – אנגלית

Nepal 2022 – אנגלית

Nepal 2023 – אנגלית

Nepal 2024 – אנגלית

כתיבת תגובה