עברתם לגמלה ישירה (גמלה בכסף) כך תפרדו בצורה מסודרת מחברת הסיעוד

מעודכן לאפריל 2023

כל עוד קיבלתם את גמלת הסיעוד מהביטוח הלאומי באמצעות חברת הסיעוד,
הייתם אתם והחברה מעסיקים במקביל של העובד הזר.

עם המעבר לגמלה ישירה "שותפות" זו נפסקת, ואתם הופכים למעסיק בלעדי

  • אם אין ברשותכם העתקי תלושי שכר, צלמו את כל התלושים שברשות העובד. על פי חוק, חלה חובת הנפקה ומסירת תלושים לכל עובד.
  • היה ולדברי העובד הוא לא קיבל תלושים, דרשו מחב' הסיעוד העתקים.
  • דאגו לקבל מחב' הסיעוד מידע בדבר הסכום המדויק שהחברה הפרישה עבור התנאים סוציאליים של העובד (גמל/פנסיה לחוד ופיצויים לחוד) בחתך שנים וחודשים, כולל מספר חשבון בבנק מזרחי סניף נתב"ג שם הכספים מופקדים. ודאו שהנתונים ימסרו לכם בכתב ולא בע"פ. 

סכומים אלה יקוזזו מתשלומי גמל/פנסיה ופיצויים שיהיה עליכם לשלם לעובד בסיום העסקתו.

אם מסיבה כלשהי אתם מתקשים לקבל מהחברה את הנתונים – אל יאוש. הנה דרכים נוספות לאתר אותם:

  1. לא הסכימה חב' הסיעוד לתת לכם או לעובדת תלושי שכר או כל מידע אחר נדרש, פנו לביטוח לאומי בתלונה על התנהלותם.
  2. מידע מקוון למעסיקים ולעובדים זרים – רשות האוכלוסין וההגירה מאפשרת שירות לעובדים זרים ולמעסיקיהם באמצעותו ניתן לצפות  ולהדפיס את המידע אודות הסכומים שהופקדו לחשבון הפיקדון ע"י חברות הסיעוד לאורך כל התקופה בה הועסק העובד במקביל עם חברות סיעוד.
    ניתן לצפות דרך שירות זה גם בפרטי הרישיון של העובדים מעסיקו הנוכחי/אחרון והלשכה הפרטית (תאגיד) המטפלת בעינייניהם.

במיקרה של תקלה במידע מקוון – פניה במייל של המטפלת (אם אינה משתמשת במייל, תוכלו לעשות זאת מהמייל שלכם, בהסכמתה) לכתובת הבאה: Pikdonot@sa.piba.gov.il בנוסח הבא: 

My name is XXX. Passport number XXXX. I work as a caregiver for Ms. XXXXX
I would like to know my “Pikadon” account number and the current balance in my account.

יש לצרף תצלום דרכון (ללא תצלום לא יתקבל מענה). תוך יום-יומיים יתקבל במייל הפירוט.

שימו לב!
אם העסקת העובד התחילה לפני נובמבר 2016, כספי הפנסיה והפיצויים שהופרשו עבורו עד למועד זה מוחזקים ע"י חברת הסיעוד. דאגו לקבל פירוט מדויק של סכומים אלה, בנוסף ודאו שהחברה מעבירה אותם לרשות העובד (בהעברה בנקאית או באמצעות צ'ק). החתימו את העובד על מסמך בו הוא מצהיר כי קיבל את הסכומים מחברת הסיעוד.

סכומים אלה יקוזזו מתשלומי גמל/פנסיה ופיצויים שיהיה עליכם לשלם לעובד בסיום העסקתו.

בעת מעבר לגמלה בכסף, ביטוח לאומי מושך מידי חברת הסיעוד את פוליסת הסיעוד של המטופל. אי לכך, אין לחב' הסיעוד את היכולת המימונית להמשיך ולהעסיק את העובד ועליה לפטרו.
כיוון שהחברה מפטרת את העובד (למרות שהוא ממשיך להיות מועסק על ידכם), עליה לשלם לו במעמד זה את תמורת ימי החופש שנצברו על ידו ולא נוצלו, כולל את חלקה של החברה בתשלום עבור ימי החופש שנצברו עד למועד המעבר בשנה השוטפת.

דאגו להחתים את העובד על קבלת הכספים, תוך פירוט המטרה עבורה שולמו!
באם העובד יצא לחופש בשנה זו, יש לקזז סכום זה מתשלום עבור החופשה.

מאותה הסיבה (פיטורי העובד ע"י חב' הסיעוד), על החברה לשלם לו את חלקה בהודעה מוקדמת. גם כאן, הקפידו להחתים את העובד על קבלת כספים אלה.

שימו לב!
חובת החברה לשלם הודעה מוקדמת נתונה במחלוקת: בהיעדר פסיקה בסוגייה זו, חב' הסיעוד עשויה לטעון שאינה חייבת בתשלום דמי הודעה מוקדמת, כיוון שהעובד למעשה לא פוטר, וממשיך להיות מועסק על ידכם במשרה מלאה. חברת הסיעוד עשויה להסתמך על הנוסח החדש באתר "כל זכות", שציטוט ממנו מובא להלן: 
"כשיחסי העבודה בין העובד לבין חברת הסיעוד מסתיימים עקב מעבר מגמלה בעין לגמלה בכסף והעובד ממשיך לעבוד במשרה מלאה אצל אותו מטופל, אזי כנראה שחברת הסיעוד אינה חייבת בתשלום תמורת הודעה מוקדמת לעובד ובעריכת שימוע לעובד"

דגשים נוספים:

  • צלמו את תלושי השכר שהעובד קיבל במהלך חודשי ההעסקה במקביל עם חב' הסיעוד.
  • בקשו מהעובד להוציא בבנק הדואר פירוט תנועות בחשבונו החל ממועד המעבר לגמלה ישירה ועד לגמר הברורים מול החברה. כך תוכלו לראות בבירור את כל הסכומים שהועברו לעובד ע"י החברה ולהחתים אותו על קבלתם.
  • הקפידו במיוחד לשמור את תלוש השכר האחרון, ואת התלוש / כל תיעוד אחר בו מפורטים התשלומים שהחברה העבירה לעובד במסגרת המעבר לגמלה ישירה (ולכן סיום העסקתו ע"י החברה)

סכומים אלה יקוזזו בבוא העת ממה שיהיה עליכם לשלם לעובד עם סיום העסקתו אצלכם.

ככלל, רצוי מאוד לשמור את כל תלושי השכר של העובד, כמו גם את טופסי 106 שהחברה היתה אמורה להנפיק מידי שנה.

ידוע שחלק מהחברות מסרבות למסור את התלושים למשפחות, אך יודגש שהן חייבות למסור את התלושים לעובד. במיקרה זה צלמו את התלושים. זהו תיעוד נוסף שעשוי לסייע במיקרה של מחלוקת בין העובד לחברת הסיעוד בסיום ההעסקה במקביל.

מידע על הזכויות והחובות בהעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד במדריך "מורה נבוכים"